PREGLED : Časopis za društvena pitanja - ISSN 1986-5244

Home O časopisu Programske koncepcije
Programske koncepcije Ispis E-mail
 
 
OSNOVE PROGRAMSKE KONCEPCIJE ČASOPISA „PREGLED“ ZA 2009. godinu

 

Za 2009. godinu predviđeno je izlaženje tri broja, kao i jedan broj na engleskom jeziku. Pregled afirmira stvaralaštvo naučnih radnika iz oblasti društvenih i humanističkih nauka i ima kritičko-teorijski pristup temama savremenih socijalnih, ekonomskih, društvenih i političkih procesa u Bosni i Hercegovini, regionu i u svijetu.
Časopis pruža mogućnost naučnoj, književnoj, kulturnoj, društvenoj i ekonomskoj javnosti da prezentira bosanskohercegovačke, evropske kulturnohistorijske tokove sa njihovim  protivriječnostima.
U tom kontekstu Pregled je časopis koji njeguje kritičko-teorijski pristup temama iz oblasti društvenog razvoja i koji prati i afirmira istraživanja, posebno ona koja se odnose  na integraciju BH društva u Evropsku uniju.

Nova redakcija časopisa nastoji realizirati projekt za sticanje ranga indeksiranog časopisa i u tom smislu je tokom 2006. i 2007. godine poslala primjerke ovog časopisa na evaluaciju u referalni centar Scientific Thompson u SAD. Krajem ove godine očekuje se pozitivan odgovor.
Također je pokrenuta procedura za sticanje referentnosti u EBSCO bazi podataka.
Glavni i odgovorni urednik časopisa

Prof. dr. Mustafa Imamović