PREGLED : Časopis za društvena pitanja - ISSN 1986-5244

Home O časopisu
O časopisu Ispis E-mail

PREGLED : časopis za društvena pitanja


Izdavač: Univerzitet u Sarajevu

Obala Kulina bana 7/II

Sarajevo, Bosna i Hercegovina


Pregled je časopis koji je u prvim godinama izlaženja (februar 1910. - april 1913.) imao usmjerenje za nauku i socijalni život. Pregled izlazi u vrijeme sazivanja Bosanskog sabora (1910.) i austro-ugarskih pokušaja da se putem ustava učvrsti u Bosni i Hercegovini. U ovom razdoblju se osjećala oštra podvojenost građanskih stranki u pogledu nacionalnog pitanja a dominirala je vjerska netrpeljivost. U takvoj situaciji pokreće se časopis Pregled i precizira se tematika lista i naglašavaju predmeti kojima će se baviti, a to su: naučna, socijalna, politička, literarna i ekonomska pitanja. U časopisu su mogli biti objavljivani isključivo dokumentarni napisi na naučnom nivou iz područja sociologije, politike, nauke, književnosti i kulture. Također je naglašeno da će dr. Jefto Dedijer biti odgovorni urednik, a Srpska dionička štamparija je preuzela štampanje ovog glasila.

 

U relativno kratkom toku izlaženja Pregled je stajao na pozicijama širih kulturnih vidika, računajući na naprednu javnost, šireći političke ideje suprotne austro-ugarskoj nacionalnoj orijentaciji. Saradnici ove revije imali su jasne poglede o nacionalnoj kulturi, politici i slobodi, te su često svoje brojne rasprave o naučnim, kulturnim i društvenim pitanjima objavljivali anonimno. U svojoj prvoj fazi Pregled je pretežno bio društveno-politička kulturna revija, koja je imala cilj da što snažnije utiče na buđenje nacionalne svijesti u Bosni i Hercegovini.

 

Iako su neobjašnjeni razlozi zbog kojih je došlo do prestanka izlaženja ove, domaćim intelektualnim snagama pokrenute publikacije, moglo se naslutiti da su do toga dovele teške prilike i previranja u svim vidovima društvenog, političkog i ekonomskog života u Bosni i Hercegovini.

 

Pregled ponovo izlazi 7. februara 1927. godine u novostvorenoj državi Jugoslaviji. Obnovili su ga neki saradnici i pokretači predratnog Pregled-a zajedno sa grupom mlađih progresivnih pisaca i kulturnih radnika. To je sada nedjeljni časopis velikog formata, sa istom osnovnom tematskom linijom koja je zacrtana prije rata, ali obogaćen prilozima iz lijepe književnosti. Izdavač i urednik bio je dr. Gojko Krulj, a kasnije Borivoje Jevtić i Todor Kruševac. Od 1932. godine uredništvo preuzima dr. Jovan Kršić i zajedno sa Todorom Kruševcem Pregledu daje njegov prepoznatljiv izgled sve do 1941. godine, kada je prestao izlaziti zbog fašističkog napada na Jugoslaviju.

 

Već u maju 1946. godine, godinu dana poslije oslobođenja, Pregled se ponovo javlja. Ponikao je iz potreba novih uvjeta života u socijalističkoj Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini kao jednoj od njenih republika. Pregled je tada opća revija koja je težila da što dublje i šire obuhvati sve probleme Bosne i Hercegovine, kao i opće probleme od posebne važnosti po njen razvitak, donoseći o njima sve vrste naučnih, umjetničkih i publicističkih radova.

 

Pregled prestaje biti opća revija već 1948. godine, jer se u njemu sve više pojavljuju umjetnički i književni prilozi. Međutim, on ostaje časopis za društvena pitanja  u najširem smislu te riječi, ali 1949. godine prestaje izlaziti uz obrazloženje da je problematika, koju je do tada tretirao, obuhvaćena novim časopisima koji su tada počeli izlaziti, izuzev pitanja ekonomskog života.

 

Godine 1953. Pregled obnavlja izlaženje pod uredništvom Hasana Brkića i Mladena Čaldarovića, te od 1964. do 1967. pod uredništvom Envera Redžića.. Pratio je i pomagao rad samoupravnih organa u svim oblastima privrednog i društvenog života, posebno iskustva socijalističkog samoupravljanja u privredi. Časopis je obrađivao i važnija pitanja iz starije i novije historije Bosne i Hercegovine, nastojeći da se pomoću historijsko-materijalističkog metoda bolje osvijetle značajni događaji a otklone razni idealistički pogledi koji su otežavali pravilno razumijevanje prošlosti. Ovako koncipiran, Pregled je preko jedne decenije bio jedan od rijetkih časopisa u socijalističkoj Jugoslaviji, koji je veoma samostalno, kritički i smjelo tretirao mnogobrojne ekonomske, političke, naučno-društvene i opće kulturne probleme i time stekao zavidan ugled.

 

Nova redakcija u decembru 1967. godine preuzima ovaj časopis a dr. Besim Ibrahimpašić je glavni i odgovorni urednik.. Redakcija je smještena u zgradi Univerziteta u Sarajevu, Obala 7/III, i Univerzitet u Sarajevu preuzima ulogu izdavača ovog časopisa (Pregled predavanja 1969/1970, Univerzitet u Sarajevu, str 21). Ova nova redakcija nastavlja  ranije verificiranu koncepciju, pa časopis  obiluje sadržajima koji su činili bit historijskog vremena kojem je pripadao, osmišljenih kritičkim senzibilitetom i prijemčivošću za ono što se moralo reći, raspraviti i prosuditi, tretirajući sve progresivno iz bosansko-hercegovačke, jugoslavenske, evropske i svjetske kulturno-historijske tradicije i stvarnosti. Od 1971. do 1974. godine kada Pregled uređuje nova redakcija na čelu sa Dr. Arifom Tanovićem, časopis se nešto više okreće domaćim temama i procesima istražujući sve ono što je suštinsko i podstičući ono što je progresivno. To je časopis kome je strana svaka dogmatika i sektaštvo, u kojem nema tabu-tema niti neprikosnovenih imena.

 

Sve kasnije redakcije i urednici (npr. Franjo Kožul, Fuad Muhić, Radovan Milanović) nastavljaju rad zasnovan na najboljim tradicijama dotadašnjih redakcija Pregleda. Kroz teme koje su zastupljene, časopis omogućava da se čitaoci upoznaju sa aktuelnim društvenim pojavama  u Bosni i Hercegovini, kao i aktuelnim političkim i društvenim događanjima u Evropi i svijetu. Njegovanje kritičkog govora sa naglašenom humanističkom rezonancijom jeste ono  što govori da je časopis Pregled izvor iz kojeg je moguće crpiti intelektualno nadahnuće i inspirativno obavezivanje za korak dalje.

Posljednji broj Pregleda izlazi krajem 1990. godine pod uredništvom Džemala Sokolovića.


Nakon pauze od 13 godina Univerzitet u Sarajevu 2003. godine je ponovo pokrenuo Pregled i obrazovao redakciju na čijem je čelu bio prof. dr. Salih Fočo kao glavni i odgovorni urednik.


Nova redakcija časopisa na čelu sa prof. dr. Mirkom Pejanovićem i prof. dr. Mustafom Imamovićem, nastoji realizirati projekt za sticanje ranga indeksiranog časopisa i u tom smislu je tokom 2006. i 2007. godine poslala primjerke ovog časopisa na evaluaciju u referentni centar Scientific Thompson u SAD-u. Krajem ove godine očekuje se pozitivan odgovor.

 

U maju 2009. godine Pregled je indeksiran u INDEX COPERNICUS bazi koja je poznati sakupljač baza skraćenih i punih tekstova časopisa. Nakon što je pokrenuta procedura za sticanje referentnosti u EBSCO bazi podataka, Pregled je uvršten na listu referentnih časopisa a posljednji brojevi časopisa će uskoro biti dostupni za pretraživanje u ovoj bazi podataka.


U 2008. godini redakcija je uredila tri broja časopisa i posebno izdanje na engleskom jeziku Survey.