1.
Kodrić Zaimović L. Politički diskurs baštine u kontekstu memorijalizacije i/ili zaboravljanja baštine. pregled [Internet]. 2021 Mar. 19 [cited 2021 Jun. 19];61(2):1-10. Available from: http://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/754