Kodrić Zaimović, Lejla. “Politički Diskurs baštine U Kontekstu Memorijalizacije i/Ili Zaboravljanja baštine”. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues 61, no. 2 (March 19, 2021): 1–10. Accessed June 19, 2021. http://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/754.