Kodrić Zaimović, L. “Politički Diskurs baštine U Kontekstu Memorijalizacije i/Ili Zaboravljanja baštine”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 61, no. 2, Mar. 2021, pp. 1-10, http://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/754.