Kodrić Zaimović, L. (2021) “Politički diskurs baštine u kontekstu memorijalizacije i/ili zaboravljanja baštine”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 61(2), pp. 1–10. Available at: http://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/754 (Accessed: 16 June 2021).