Kodrić Zaimović, Lejla. 2021. “Politički Diskurs baštine U Kontekstu Memorijalizacije i/Ili Zaboravljanja baštine”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 61 (2):1-10. http://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/754.