KODRIĆ ZAIMOVIĆ, L. Politički diskurs baštine u kontekstu memorijalizacije i/ili zaboravljanja baštine. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, [S. l.], v. 61, n. 2, p. 1–10, 2021. Disponível em: http://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/754. Acesso em: 19 jun. 2021.