Kodrić Zaimović, L. (2021). Politički diskurs baštine u kontekstu memorijalizacije i/ili zaboravljanja baštine. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, 61(2), 1–10. Retrieved from http://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/754