(1)
Kodrić Zaimović, L. Politički Diskurs baštine U Kontekstu Memorijalizacije i/Ili Zaboravljanja baštine. pregled 2021, 61, 1-10.