[1]
Kodrić Zaimović, L. 2021. Politički diskurs baštine u kontekstu memorijalizacije i/ili zaboravljanja baštine. Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues. 61, 2 (Mar. 2021), 1–10.